Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Ustawa o Ochronie przyrody

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. Rozdział 4 poświęcony jest ochronie terenów zieleni i zadrzewień w tym wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzew (art. 83) i nakładaniu kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia (art. 88).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.627 z późniejszymi zmianami) - Art. 83, Art. 88

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt