Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Arborystyka), Ustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanych dalej „drogami”, a także organy właściwe w tych sprawach. W art. 21 określa zasady usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 687)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt