Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Ustawa prawo lotnicze

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. W art. 82 zawarto informacje o sposobie usunięcia przeszkód, które nie są obiektem budowlanym, a stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym drzew i krzewów w rejonie podejść do lądowania.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 z późniejszymi zmianami)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt