Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Ustawa Prawo wodne

(Arborystyka), Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzy-stanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. W art. 88l reguluje zasady usuwania drzew z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego w celu zapewnienia właściwych warunków przepływu wód powodziowych, natomiast w art. 88n – zasady usuwania drzew z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz.145 z późniejszymi zmianami)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt