Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, (…), po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek: 1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości 2) właściciela urządzeń, (…-służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej) – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń . Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.627 z późniejszymi zmianami) - Art..83 ust. 1 86 ust. 1 pkt 2

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt