Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

usuwanie drzew ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki. Jeżeli obowiązek, o którym mowa (…) , nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania – w tym np. jednoznacznie wskazuje na obowiązek usunięcia drzew i krzewów ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem tych urządzeń, wówczas nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.627 z późniejszymi zmianami) - Art..83 ust. 6 pkt 10 Ustawa z 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późniejszymi zmianami) - Art.. 77

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt