Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

uzgodnienie usunięcia drzew

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), uzgodnienie usunięcia drzew stosowane jest w dwóch przypadkach: - gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (Art. 83 ust. 2a ustawy o ochronie przyrody) - gdy usunięcie drzew odbywa się na podstawie decyzji właściwego organu z: - obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, - z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału gdzie wydanie decyzji wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. (Art. 88 l, 88n ustawy Prawo wodne)

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.627 z późniejszymi zmianami) - Art..83 ust. 2a Ustawa z 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późniejszymi zmianami) – Art. 88l, 88n

Zdjęcia

Rysunki

uzgodnienie usunięcia drzew

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt