Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

uziarnienie gruntu

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), to wymiary cząstek gruntu i ich rozkład. Według PN-B-02481:1998 to skład granulometryczny gruntu czyli procentowa zawartość frakcji uziarnienia w gruncie.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
PN-EN- ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis. PKN Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt