Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

użytkowanie grzybów leśnych

(uboczne użytkowanie lasu), zbiór grzybów na własny użytek dozwolony jest we wszystkich lasach nie objętych zakazem wstępu, w zakresie tych gatunków, które nie zostały objęte ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9. lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną gatunkową. Natomiast zgodnie z Art. 27 ustawy z dnia 28. września 1991 r. o lasach (tekst jednolity), zbiór płodów runa leśnego dla celów przemysłowych wymaga zawarcia umowy z nadleśnictwem. Ponadto, nadleśniczy odmawia zawarcia umowy, w przypadku gdy zbiór runa leśnego zagraża środowisku leśnemu. Komercyjny zbiór grzybów może dotyczyć wyłącznie gatunków dopuszczonych do obrotu. Grzyby wprowadzone do obrotu muszą posiadać atest grzyboznawcy (w przypadku grzybów świeżych – klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy). Dostępne informacje o skali użytkowania oraz o wartości skupowanych grzybów w Polsce przedstawiono na wykresach (ryc. 1. - 3.). Należy zaznaczyć, że prezentowane dane nie obejmują zbioru na własne potrzeby oraz handlu przydrożnego i bazarowego.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Leśnictwo 2003 – 2012. GUS.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444, tekst ujednolicony).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765)

Publikacje powiązane tematycznie

Grochowski W. 1990. Uboczna produkcja leśna. PWN Warszawa.
Grzywacz A., Staniszewski P., 2003. Wiem, co zbieram w lesie. Oficyna Wydawnicza MULTICO. Warszawa.
Staniszewski P. 2011: Użytkowanie grzybów leśnych – możliwości i zagrożenia. Biblioteczka Leśniczego. Zeszyt 321. Wyd. Świat, Warszawa.
Staniszewski P. (red.) 2007. Las to nie tylko drewno. Wydawnictwo Świat. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt