Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

użytkowanie uboczne lasu

(uboczne użytkowanie lasu), ogół faktycznych czynności gospodarczych, wykonywanych w ramach gospodarki leśnej przez gospodarzy lasów w lasach lub na rzecz lasów, polegających na prowadzeniu gospodarki łowieckiej w lasach, a także pobieraniu w lesie takich pożytków naturalnych, jak: grzyby, owoce runa leśnego, kora, karpina, choinki z plantacji, stroisz, igliwie, żywica, zioła, części roślin dolnych warstw roślinności leśnej oraz podobnych pożytków naturalnych, z zastrzeżeniem, że pobór powołanych pożytków, oprócz czynności faktycznych, wykonywanych bezpośrednio w lesie:a) obejmuje utrzymanie maszyn, urządzeń oraz obiektów infrastruktury, służącej poborowi tych pożytków, natomiastb) nie obejmuje ich przerabiania (przetwarzania), takiego, jak m.in. suszenie, spożywcze konserwowanie, poddawanie obróbce chemicznej, inne przetwarzanie, obrabianie oraz udoskonalanie.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt