Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Vertisols

(Gleboznawstwo leśne), Vertisols to jednostka systematyki gleb wyróżniana w międzynarowych systemach klasyfikacji, również w Systematyce gleb Polski [2011] (Vertisole). Nie jest wyróżniana natomiast w stosowanej w gospodarce leśnej Klasyfikacji gleb leśnych Polski [2000]. Są to bardzo ciężkie gleby, wytworzone z pęczniejących iłów, które w procesie wysychania tworzą głębokie szczeliny, zamykające się po nawilgotnieniu gleby. Przemienne kurczenie i pęcznienie powoduje ciągłe mieszanie się gleby w obrębie poziomów genetycznych i pomiędzy nimi, co prowadzi do wytworzenia głębokiego poziomu A i brak poziomu B. W niektórych przypadkach dochodzi do wytworzenia profili, gdzie zawartość węgla organicznego jest większa w poziomie podpowierzchniowym niż w powierzchniowym. Jest to więc swoiste „odwrócenie” układu poziomów genetycznych gleby i stąd nazwa jednostki. Taki przypadek jest prezentowany w → Muzeum Gleb w grupie G7 - Mollic Vertisol (Humic Chromic).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Systematyka gleb Polski. Wydanie 5. (red. Marcinek J., Komisarek J.). Marcinek J., Komisarek J., Bednarek R., Mocek A., Skiba S. Rocz. Glebozn., 62,3, 1-193.

Publikacje powiązane tematycznie

Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013.
Atlas Rzeczypospolitej Polskiej 1994, PAN Warszawa.
Gleby, klasyfikacja genetyczna, Stanisław Białousz, skala 1: 1500 000. Soil Atlas of Europe, European Soil Bureau Network, European Commission, 2005, 128 pp. Office of Official Publications of the European Communities, L-2995 Luxembourg.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata. 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.

Zdjęcia

Vertisols - profil
Vertisols - teren występowania

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt