Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Vogtman Jan

(historia i tradycja leśna), Jan Vogtman urodził się 1 lipca 1891 r. w Warszawie. Studia zawodowe odbył w Akademii Leśnej w Tharandt w Saksonii w latach 1911-1914, po czym do 1918 roku odbył praktykę w lasach prywatnych pod Poznaniem. W listopadzie 1918 r. wstąpił do służby w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie od 1923 r. był naczelnikiem wydziału polityki leśnej. W latach 1919-1923 wykładał w średniej Szkole Leśnej w Warszawie i na Wydziale Leśnym Wolnej Wszechnicy Polskiej, a także był współredaktorem miesięcznika „Las Polski". W 1918 roku należał do założycieli Związku Zawodowego Leśników, a w 1930 roku współorganizował oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie. Jego koncepcje polityki leśnej różniły się od poglądów przełożonych, skutkiem czego w 1931 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Do wybuchu II wojny światowej pracował w lasach prywatnych, a w czasie wojny do 1943 r. administrował majątkiem w Ojcowie. W tymże roku wrócił do Warszawy, gdzie utrzymywał się z pracy w firmie owocowo-warzywniczej gdzie. Równocześnie był członkiem konspiracyjnej Rady Głównej Leśnictwa, kierowanej przez Teofila Lorkiewicza. Przygotował uzasadnienie potrzeby upaństwowienia lasów i opracował projekt odpowiedniej ustawy. Deportowany do Niemiec, wrócił do kraju w marcu 1945 r. Podjął prace najpierw w Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a później w Ministerstwie Leśnictwa. Początkowo zajmował stanowisko st. inspektora w Departamencie Ekonomicznym i w Departamencie Zagospodarowania Lasu, a od 1950 r. stanowisko naczelnika Wydziału Lasów Niepaństwowych. Na stanowisku tym dokonał m.in. analizy projektów zalesień dla poszczególnych województw oraz kontrolował akcję zalesieniową nieużytków na gruntach chłopskich. Prawdopodobnie z przyczyn politycznych został w 1954 r. przeniesiony w stan spoczynku. Podjął pracę w Wydziale Lasów Zarządu Zieleni Miejskiej w Warszawie, projektując i nadzorując zalesienia w lasach miejskich i na niektórych terenach nieleśnych. Po przeniesieniu na emeryturę w lipcu 1958 r. pracował na tzw. półetacie w Departamencie Lasów Nadzorowanych i Łowiectwa MLiPD. Zmarł 26 grudnia 1958 r.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jan Rostafiński - Jan Vogtman (1. VII. 1891 - 26. XII. 1958. Sylwan CIII (12): 55-56.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt