Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

vpn

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), wirtualne sieci prywatne (VPN - Virtual Private Network) są sposobem na uzyskanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia między dwoma punktami sieci przedsiębiorstwa.
Jest to najwygodniejsza metoda pozwalająca na połączenie w jedną sieć logiczną kilku sieci fizycznych w oddalonych od siebie lokacjach (np. znajdujących się w różnych oddziałach w różnych miastach). Do takiej sieci mogą również zostać przyłączeni pracownicy mobilni, bez względu na ich fizyczną lokację w danym momencie. Za bezpieczeństwo przesyłania informacji w sieciach wirtualnych odpowiadają specjalne protokoły wykorzystujące technikę tunelowania. Najpopularniejsze protokoły tunelujące to PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) oraz bezpieczna wersja protokołu IP, czyli IPSec stworzona przez firmę Cisco. Podczas tunelowania ramka przesyłanych danych sieci prywatnej jest "obudowywana" w tzw. kapsułkę zapewniającą ochronę podczas transmisji w sieci publicznej (np. w Internecie). Kapsułka ta po dotarciu do adresata poddawana jest procesowi dekapsulacji. Transmisja danych poprzez VPN jest bezpieczna, ponieważ oprócz silnych algorytmów szyfrujących wykorzystuje mechanizmy obopólnej autoryzacji. W przypadku żądania nawiązania połączenia serwer VPN sprawdza czy użytkownik (klient) dysponuje właściwym hasłem i identyfikatorem. Po potwierdzeniu to klient sprawdza wiarygodność serwera. Taki mechanizm pozwala wykluczyć możliwość podszywania się przez intruzów pod serwer VPN. Po autoryzacji następuje uzgodnienie klucza szyfrującego, który będzie używany w dalszej transmisji. Czas życia klucza powinien być stosunkowo mały, aby uniemożliwić jego złamanie (najlepiej, aby nowy klucz był dobierany każdorazowo dla każdej nowej transmisji).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Projekt "LAS". Koncepcja informatyzacji Lasów Państwowych. Antares na zlecenie DGLP. 2004

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt