Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

warstwy LMN

(urządzanie lasu), wektorowy obraz jednego rodzaju danych przestrzennych pogrupowanych w kategorie tematyczne zgodne ze standardem LMN. Warstwą LMN jest tez obraz rastrowy (fotoszkic, ortofotomapa, zdjęcie lotnicze lub satelitarne). Dane przestrzenne LMN dzieli się na kategorie tematyczne. W ramach każdej kategorii wyróżnia się następujące warstwy LMN:
1. Kategoria: ewidencja gruntów i budynków:
a) graniczniki,
b) użytki ewidencyjne w działce,
c) działki ewidencyjne,
d) obręby ewidencyjne,
e) gminy,
f) powiaty,
g) województwa,
h) budynki.
2. Kategoria: ewidencja leśna:
a) wydzielenia,
b) oddziały,
c) leśnictwa,
d) obręby leśne,
e) nadleśnictwa,
f) regionalne dyrekcje LP,
g) lokalizacje siedzib leśnictw,
h) lokalizacje siedzib nadleśnictw,
i) lokalizacje siedzib RDLP,
3. Kategoria: sytuacja na terenach w zarządzie LP:
a) drogi,
b) cieki,
c) infrastruktura liniowa,
4. Kategoria: obiekty związane z opisem taksacyjnym:
a) wydzielenia siedliskowe,
b) osobliwości przyrodnicze,
c) powierzchnie niestanowiące wyłączeń.
5. Kategoria: obiekty wynikające z planów oraz zdarzeń gospodarczych i losowych:
a) działki zrębowe,
b) kierunki cięć,
c) powierzchnie próbne (moduł punktu próbnego),
d) granice pożaru,
e) miejsca powstania pożaru.
6. Kategoria: inne obiekty istotne dla prowadzenia gospodarki leśnej:
a) strefy operacyjne jednostek straży pożarnej,
b) obwody łowieckie,
c) mezoregiony przyrodniczo-leśne,
d) regiony pochodzenia leśnego materiału podstawowego,
e) leśny materiał podstawowy,
f) formy ochrony przyrody,
g) szlaki turystyczne,
h) inne obiekty punktowe,
i) inne obiekty powierzchniowe.
7. Kategoria: elementy kartograficzne:
a) lokalizacja opisów wydzieleń,
b) lokalizacja opisów oddziałów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Krzysztof Okła oraz Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012cz. I, § 148

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

warstwy LMN
warstwy LMN

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt