Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wartość przystosowawcza

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), względne dostosowanie, wartość adaptacyjna, względny sukces reprodukcyjny danego genotypu. Umownie przyjmuje się, że genotyp o największym względnym sukcesie reprodukcyjnym ma w.p. Równą 1,0. Oblicza się ją ze wzoru: wartość przystosowawcza = względny sukces reprodukcyjny danego genotypu/najwyższy stwierdzony względny sukces reprodukcyjny genotypów w populacji. Przy czym względny sukces reprodukcyjny danego genotypu wylicza się, dzieląc liczebność tego genotypu w pokoleniu drugim przez liczebność genotypu w pokoleniu pierwszym.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt