Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

warunki gruntowo-wodne

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), podstawową zależność określenia warunków gruntowo-wodnych przy uwzględnieniu głębokości występowania zwierciadła wody gruntowej (Hw), poziomu przemarzania gruntu (Hp) oraz występującego podsiąku kapilarnego (Hknb) charakterystycznego dla danego gruntu (im grunt drobno ziarnisty tym większe podsiąkanie) przedstawia wzór  Hwgr > Hp+ str. bezp. + Hknb. Jeśli nierówność nie jest spełniona to mamy do czynienia ze złymi warunkami wodno-gruntowymi i możliwością powstawania wysadzin.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt