Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

warunki redukcyjne

(Gleboznawstwo leśne), warunki redukcyjne w glebie to taki jej stan gdy zaczyna brakować tlenu i mikroorganizmy aerobowe stopniowo ustępują miejsca drobnoustrojom anaerobowym, zdolnym do wykorzystywania jako akceptora elektronów utlenionych form różnych pierwiastków. Utlenione formy pierwiastków dostarczając anaerobom tlenu redukują się i zmniejszają wartościowość. Zmiany poziomu utlenienia pierwiastków znajdują odzwierciedlenie w barwie. Barwy brunatne, żółte, rdzawe związane z utlenionymi formami pierwiastków wskazują na → warunki tlenowe. Barwy stalowe, szaroniebieskie, zielonkawe, wskazują na niedostatek tlenu i → warunki redukcyjne. Reakcje te są odwracalne i noszą nazwę oksydacyjno-redukcyjnych, krótko zwanych redoks (→ potencjał oksydacyjno-redukcyjny). Właściwości redukcyjne to cecha diagnostyczna w klasyfikacji WRB. Mogą być wykazane analitycznie i występują jeżeli gleba spełnia jedno lub więcej z kryteriów:
1) ujemny logarytm z cząstkowego ciśnienia wodoru (rH35) jest mniejszy od 20 lub
2) obecne są wolne jony Fe+2 wykazane czerwoną barwą po zmoczeniu gleby roztworem dwupirydylu lub
3) obecne są siarczki żelaza lub
4) obecny jest metan.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata. 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata. 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt