Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, zobowiązują do wyznaczania 'stref kontrolowanych' wzdłuż czynnych gazociągów, w których między innymi nie powinny rosnąć drzewa (§10 ust. 4, 6)

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. ( Dz.U. z 2013 r. poz. 640)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt