Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wędrówki płazów

(ochrona przyrody), cykliczne, coroczne migracje płazów, związane głównie z rozrodem.
Szczególne nasilenie migracji płazów widoczne jest w okresie wiosennym i jesiennym kiedy podejmują one wędrówki rozrodcze lub przemieszczają się do miejsc zimowania. Płazy należą do gatunków o największej śmiertelności wśród migrujących zwierząt, szczególnie jeśli arterie komunikacyjne przecinają trasy ich wędrówek. Płazy są przywiązane do konkretnych zbiorników wodnych, w których przystępują do rozrodu. Migracje w celu rozrodu przybierają charakter masowy (np. żaba trawna lub ropucha szara) lub też rozproszony, a poszczególne osobniki w tym okresie potrafią pokonywać wielokilometrowe odcinki pomiędzy miejscami zimowania a miejscami rozrodu.
Drugie nasilenie migracji, chociaż bardziej rozproszone, przypada na okres jesienny, kiedy płazy przemieszczają się do miejsc zimowania. Trzecim newralgicznym okresem, jest moment opuszczania miejsc rozrodu przez młode osobniki po przeobrażeniu (dyspersja). Masowe wędrówki podejmują wówczas takie gatunki jak żaba trawna i moczarowa oraz ropuchy.
W miejscach masowej śmiertelności płazów stosuje się systemy przejść pod drogami, połączone z ogrodzeniami naprowadzającymi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Powiązane hasła

przejścia dla zwierząt

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt