Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wędrówki wiosenne płazów

wiosenne wędrówki płazów z miejsc zimowania do zbiorników rozrodczych. U gatunków, u których gody mają charakter eksplorywny (np. u ropuchy szarej (Bufo bufo)), wędrówki mają charakter masowy. Inne gatunki nie wędrują tak masowo. Bodźcem do rozpoczęcia wędrówek jest temperatura powietrza i światło. Czas rozpoczęcia wędrówek wiosennych jest różny u różnych gatunków płazów i różnie rozciągnięty w czasie. Najwcześniej (w połowie lutego) budzą się zesnu zimowego traszki grzebieniaste (Triturus cristatus) i zwyczajne (Lissotriton vulgaris) oraz żaby trawna (Rana temporaria) i moczarowa (Rana arvalis). W połowie marca ruszają kumak nizinny (Bombina bombina), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropucha szara oraz żaby wodna (Pelophylax esculentus) i żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae). Wiosenne migracje trwają około 1,5-2 miesięcy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr hab. Elzbieta Jancewicz

 

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-01-21 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt