Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wiata

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), Ustawa Prawo budowlane nie zawiera definicji terminu "wiata", a jej określenia są niejednoznaczne i przedstawione w: 1) lekka konstrukcja dachowa wsparta na słupach, osłaniająca perony lub miejsca składowe, a także przeszklona konstrukcja dachowa nad sienią lub dziedzińcem domu mieszkalnego (http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3995320/wiata.html); 2) lekka budowla w postaci dachu wspartego na słupach, wzniesiona np. nad przystankiem lub parkingiem (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wiata ); 3) wiatą jest szczególny rodzaj budynku, stanowiący pomieszczenie naziemne nieobudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. 1999 Nr 112, poz.1316). Reasumując wyżej wymienione definicje za wiatę można uznać obiekt budowlany będący budowlą (art.3 Ustawy Prawo Budowlane) połączony z gruntem i oparty na słupach nośnych, posiadający dach, który jednocześnie może mieć ściany osłonowe (maksymalnie trzy) i utwardzone podłoże służący jako miejsce składowania materiałów (np. drewna, słomy) i maszyn (np. wiata garażowa) lub ludzi (wiata przystankowa, wiata na peronie kolejowym, wiata w turystycznym zagospodarowaniu lasu).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt