Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wiek wymiany generacyjnej lasu

(ekologia lasu, las-naturalny zbiornik węgla), wiek, związany z danym gospodarstwem drzewostanowym lub grupą gospodarstw drzewostanowych, z zastrzeżeniem gospodarstw drzewostanowych, w których odbywa się użytkowanie ciągłe lasu  :
1) drzewostanu o danym składzie gatunkowym, lub
2) homogenicznej części tego drzewostanu, jeżeli składa się on z drzew w różnym wieku,
uzasadniający – ze względu na zmniejszający się strumień użytków materialnych i użyteczności niematerialnych (produktów niematerialnych) - usunięcie lub rozpoczęcie usuwania w drodze wycinki wszystkich drzew tego drzewostanu lub jego homogenicznej części (wycinka drzewostanu starego pokolenia)  w celu stworzenia warunków do dalszego rozwoju drzew, tworzących w nim drzewostan nowego  pokolenia, lub  w celu wyhodowania drzewostanu nowego pokolenia z uprawy leśnej, powstałej w drodze siewu, sadzenia lub doprowadzenia do samosiewu na powierzchni po wycince drzewostanu starego pokolenia  (potocznie wiek rębności).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt