Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wiek wyrębu minimalny

(urzadzanie lasu), wiek wyrębu gatunku głównego drzewostanu, określany dla drzewostanów zapewniających osiągnięcie celów gospodarki, wynoszący: -120 lat - dla dębu, jesionu, wiązu,-100 lat - dla buka, jodły,-80 lat - dla sosny, świerka, modrzewia, daglezji, klonu,-60 lat - dla brzozy, grabu, olchy czarnej,-40 lat - dla osiki,-30 lat - dla topoli, olchy szarej,(w drzewostanach niezapewniających osiągnięcia celów gospodarki leśnej - do przebudowy minimalnego wieku wyrębu nie uwzględnia się).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt