Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Wielgosz Tadeusz

(historia i tradycja leśna), Tadeusz Wielgosz urodził się 14 I 1888 r. w Kutach, woj. stanisławowskie. Po ukończeniu gimnazjum w Stanisławowie studiował leśnictwo w Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu (1906-1910), gdzie uzyskał tytuł inżyniera za rozprawę "Ueber den Einfluss der Beobachtungsfehler auf die dendrometrischen Messungsteorien". W 1912 r. zdobył stopień naukowy doktora. Promotorem był prof. dr Leopold Adametz. W latach 1912-1914 pracował przy regulacji potoków górskich w Małopolsce Zachodniej. Po I wojnie światowej, w której brał udział, podjął pracę w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej na stanowisku naczelnika Lasów Państwowych. W Komisariacie Naczelnej Rady Ludowej usilnie popierał utworzenie studiów leśnych na Wszechnicy Piastowskiej (Uniwersytecie Poznańskiem). W październiku 1919 r. został powołany na wykładowcę matematyki i geometrii wykreślnej na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Wspólnie z profesorami Bronisławem Niklewskim i Józefem Rivolim brał udział w organizacji Sekcji Leśnej Wydziału Rolniczo-Leśnego UP. W maju 1921 r. habilitował się z zakresu dendrometrii, oceniania lasu i statyki leśnej na podstawie rozprawy Pomiar drzew na podstawie metody najmniejszych kwa¬dratów. Został mianowany profesorem nadzwyczajnym 1 I 1922 r. i powołano go na kierownika Katedry Dendrometrii i Statyki Leśnej, której był założycielem. Od czerwca 1924 r. pełnił ponadto obowiązki kuratora Katedry Miernictwa. Główne zainteresowania naukowe profesora Wielgosza dotyczyły problematyki dendrometrycznej. Był przedstawicielem kierunku matematycznego w tej dyscyplinie naukowej, wzbogacając jej podstawy teoretyczne. Na szczególne wyróżnienie zasługują jego prace: wymieniona rozprawa habilitacyjna oraz "Teoria dokładności wzorów ksylometrycznych". Działalność naukowa profesora Wielgosza odznaczała się oryginalnością koncepcji badawczych, umiejętnością rozwiązywania problemów dendrometrycznych z zastosowaniem matematyki wyższej, teorii błędów i rachunku wyrównawczego. Publikowany dorobek naukowy Profesora obejmuje 11 pozycji, z których dwie zostały wydane pośmiertnie - w tym dwutomowy skrypt "Dendrometria". W ostatnich latach działalności naukowej zajmował się zastosowaniem rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w rozwiązywaniu zagadnień dendrometrycznych i doświadczalnictwa leśnego. W czasie okupacji niemieckiej przebywał na Lubelszczyźnie, w Warszawie, w leśnictwie Jagieł koło Wyszkowa oraz w Krakowie. Zmarł w Krakowie 23 I 1945 r. w czasie wkraczania wojsk sowieckich do miasta. Tam też został pochowany.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jan Meixner - Tadeusz Wielgosz (1888-1945). W: Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919-2009. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt