Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Wielkopolsko-Pomorska (III) kraina przyrodniczo-leśna

(siedliskoznawstwo leśne), jedna z ośmiu wyróżnianych w regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski. W "Regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski 2010" jest to obszar o pow. 71483 km2 obejmujący środkowo-północno-zachodnią część kraju (Ziemia Lubuska, Wielkopolska, pogranicze Mazowsza i Wielkopolski); tereny które były głównie w zasięgu zlodowacenia Warty. W roku 2010 pow. ogólna lasów w krainie wynosiła około 23700 km2, a lesistość 33,2%. Tereny w zarządzie Lasów Państwowych stanowiły ok. 90% ogólnej pow. leśnej Polski. Wyróżniono w niej 35 mezoregionów przyrodniczo-leśnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa. Przygotował R. Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A., 1990: Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Wielkopolsko-Pomorska (III) kraina przyrodniczo-leśna

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt