Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wilga

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Oriolus oriolus, ang. Golden Oriole) ptak z rodziny Oriolidae (wilgi), rzędu Passeriformes (wróblowe). Długość ciała 22-25 cm, masa ciała 51-85 g. Wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec ma całe ciało jaskrawożółte z wyjątkiem czarnych skrzydeł i ogona z żółtymi rogami. Dziób czerwony. Samica jest znacznie skromniej ubarwiona, żółtozielona z kreskowanym spodem. W Polsce szeroko rozpowszechniony gatunek lęgowy. Zamieszkuje lasy liściaste i mieszane, parki, zadrzewienia śródpolne. Gniazdo zakłada wysoko na drzewach. W okresie V-VI składa 3-5 jaj, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 16-17 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty V i VIII-IX, zimuje w tropikalnej Afryce. Pożywienie: owady, jagody. Liczebność w Polsce szacowana na 80-150 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt