Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wilgotność

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), (w) to masa wody, którą można usunąć z gruntu, przeważnie przez suszenie, wyrażona w procentach suchej masy gruntu (PN-EN- ISO 14688-2). Według  PN-B-02481:1998 to stosunek masy wody w porach gruntu do masy szkieletu gruntu (w gruntach niespoistych pojęcie wilgotności nie obejmuje wody grawitacyjnej) w=mw/md  
ŹRÓDŁO (AUTOR)
PN-EN- ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. PKN Warszawa PN-B-02481:1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PKN Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt