Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

właściwy organ

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.) to organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, które określono w rozdziale 8 w/w ustawy.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt