Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

woda w glebie

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), głównym źródłem wody dla roślin lądowych jest woda zawarta w glebie, która jednocześnie odgrywa rolę rezerwuaru. Woda dostająca się do gleby z opadami deszczu lub topnieniem śniegu przenika w głąb dzięki porowatej strukturze gleby. Maksymalną ilość wody, którą gleba jest w stanie wchłonąć, nazywamy jej pojemnością polową. Jest to największa ilość wody, jaka może się utrzymać w porowatej strukturze gleby i nie „wyciec” z niej (wbrew siłom grawitacji, jak w gąbce, przyp. tłum.). Nie cała woda zawarta w glebie jest dostępna dla roślin, gdyż nie są one w stanie wytworzyć dostatecznie dużej siły ssania, by pobrać wodę z najmniejszych przestworów glebowych. Zawartość w glebie wody niedostępnej dla roślin jest więc określona przez właściwości fizjologiczne roślin i nazywa się punktem trwałego więdnięcia, co oznacza, że przy tej zawartości wody roślina więdnie bez możliwości powrotu do normalnego stanu uwodnienia. Ilość opadów jest kluczowym czynnikiem określającym produktywność roślin; w regionach suchych występuje niemal liniowa zależność wielkości produkcji pierwotnej od ilości opadów. Maksymalna ilość wody, jaka może ulec wyparowaniu z jednostki powierzchni gleby i z pokrywającej ją roślinności, przy założeniu nieograniczonych zasobów wody w glebie, określa potencjał ewapotranspiracyjny. Różnica między tym wskaźnikiem a ilością opadów wskazuje na to, czy dany obszar można uznać za suchy, czy wilgotny.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Powiązane hasła

ewapotranspiracjagleba

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt