Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

woda

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), zasadniczy składnik organizmów, środowisko większości reakcji metabolicznych, a także jeden z najważniejszych czynników ekologicznych i środowisko życia. Ta wieloraka funkcja wynika z jej właściwości fizycznych i chemicznych, takich jak: budowa polarna (zapewnia dużą zdolność rozpuszczania substancji, m.in. soli mineralnych pobieranych przez roślinę ze środowiska), wysokie napięcie powierzchniowe, zdolność zjawisk kapilarnych (mają zasadnicze znaczenie w przemieszczaniu się wody w glebie i jej dostępności dla roślin), wysokie ciepło właściwe (zapewnia względnie stałą temperatur ę środowisk wodnych oraz stabilizację temperatury na Ziemi), wysokie ciepło parowania (ułatwia utrzymanie stałej temperatury organizmu lub zmniejsza jej wahania przy dużych zmianach temperatury środowiska zewnętrznego), nietypowa rozszerzalność termiczna (dzięki której możliwe jest utrzymanie w okresie zimy środowiska płynnego pod lodem). Dostępność jest czynnikiem determinującym rozmieszczenie organizmów i potencjalną możliwość zasiedlenia danego środowiska, która wynika z wykształconych przystosowań. Wyróżnia się hydrobionty – organizmy, które mogą żyć tylko w środowisku wodnym, helobionty – organizmy żyjące na pograniczu wody i lądu, higrofile – przystosowane do wysokiej wilgotności w środowisku, oraz kserofile – znoszące warunki suszy. Organizmy te różnią się między sobą wielkością zapotrzebowania na w., sposobami jej pobierania i tolerancją na jej brak, a także mechanizmami regulacji jej zawartości w ustroju. Warunki wodne środowiska w zasadniczy sposób wpływają też na kształtowanie się ekosystemów i biomów oraz ich rozmieszczenie na Ziemi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt