Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wodniczka

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Acrocephalus paludicola, ang. Aquatic Warbler) ptak z rodziny Acrocephalidae (trzciniaki), rzędu Passeriformes (wróblowe). Długość ciała 11,5-13 cm, masa ciała 10-15 g. Ogólnie ubarwienie w odcieniu beżowobrązowawym. Głowa skontrastowana: czarna czapeczka przecięta płowym środkowym paskiem ciemieniowym (odróżniającym ją od rokitniczki), szerokie, białawe brwi, podkreślone czarnym paskiem ocznym. Na wierzchu ciała po dwa równoległe żółtawe i czarniawe paski. Spód ciała płowy z delikatnymi kreskami po bokach. Brak dymorfizmu płciowego. W Polsce lęgowa wyłącznie lokalnie, najliczniej w dolinie Biebrzy i Narwi, ponadto na Polesiu Lubelskim i Pomorzu Zachodnim. Zamieszkuje podmokłe turzycowiska. Gniazdo ukryte w kępie turzyc. W okresie V-VII składa 4-6 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 12-15 dni. Wyprowadza 1-2 lęgi w roku. Gatunek wędrowny, przeloty IV-V i VII-X, zimuje w Afryce. Owadożerna. Liczebność w Polsce szacowana na 3400-3550 par. Zagrożona wyginięciem w skali Europy, polskie lęgowiska są – obok białoruskich i ukraińskich – największymi jej stanowiskami na kontynencie. Gatunek objęty ochroną ścisłą i dodatkowym zakazem fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt