Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wodochronna funkcja lasu

(Ekologia lasu, ekologiczne funkcje lasu), wodochronna funkcja lasu łączy się ściśle z jego właściwościami retencyjnymi. Spowalniając odpływ wsiąkającej w glebę leśną wody opadowej, ekosystemy leśne zasilają rytmicznie źródliska i strumienie, a dalej potoki i rzeki, oczka wodne i jeziora. W ogólnym ujęciu lasy regulują stosunki wodne w zlewniach potoków i rzek, obejmujących niekiedy bardzo duże obszary. W ten sposób (między innymi poprzez wpływ na poziom wód w rzekach i funkcjonowanie ujęć wodnych) poważnie ograniczają zagrożenie powodziowe oraz mają istotny wpływ na plony w rolnictwie oraz zaopatrzenie osiedli, miast i obiektów przemysłowych w wodę.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jerzy Modrzyński (z wykorzystaniem różnych źródeł)

Publikacje powiązane tematycznie

Grzywacz A. (2000): Las twoim bogactwem. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A.Grzegorczyk, Warszawa;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Puchalski T., Prusinkiewicz Z. (1990): Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa);
Szymański S. (2000): Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWN, Warszawa.;
Zawadzki S. (red.) (1999): Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt