Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.1232) - Art. 402 ust. 5

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt