Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

WR (dla własnych pracowników)

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), w wykazach robót rejestrujemy miejsce i czas wykonywanej pracy, a także podajemy dane niezbędne do obliczenia wynagrodzenia oraz informacje potrzebne do aktualizacji wniosków. Definiujemy także sposób obliczenia i podziału zarobków. W pierwszym etapie dopisujemy tzw. główkę WR (dane wspólne) w drugim - do założonej główki dopisujemy informacje szczegółowe.
W główce WR podajemy rok i miesiąc, którego dotyczy wykaz, imię i nazwisko pracownika. W informacjach szczegółowych podaje się: pozycję planu, współczynnik zwiększający, stopień trudności, czynność, metodę obliczenia zarobków, podział zarobków, ilość jednostek do obliczenia wynagrodzenia, ilość jednostek do aktualizacji planów, dowolna uwaga.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt