Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wrona siwa

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Corvus cornix, ang. Hooded Crow) ptak z rodziny Corvidae (krukowate), rzędu Passeriformes (wróblowe). Dawniej łączona w jeden gatunek z czarnowronem. Długość ciała 44-51 cm, rozpiętość skrzydeł 84-100 cm, masa ciała 370-650 g. Ubarwienie popielate z czarną głową i piersią, skrzydłami i ogonem. Brak dymorfizmu płciowego. W Polsce szeroko rozpowszechniony gatunek lęgowy. Zamieszkuje tereny rolnicze, osiedla ludzkie, obrzeża lasów. Gniazdo zakłada na drzewach. W odróżnieniu od gawrona nie gniazduje w dużych koloniach. W okresie IV-V składa 3-6 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 18-19 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek częściowo osiadły. Pożywienie: bezkręgowce, nasiona, jaja, drobne kręgowce, padlina. Liczebność w Polsce szacowana na 50-150 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną częściową.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Powiązane hasła

czarnowronwrona siwa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt