Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wskaźnik różnoziarnistości gruntu

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), (Cu) Cu = d60/d10 to miara kształtu krzywej uziarnienia w zależności od d60 i d10 ,gdzie: d60 i d10 są wymiarami oczek sita przez które przechodzi 10 i 60% gruntu. W PN-B-02481:1998 wskaźnik ten określony jest jako wskaźnik jednorodności uziarnienia.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
PN-EN- ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. PKN Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt