Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), w obowiązujących przepisach (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.) wartości graniczne E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania określono na poziomie 29–37,4 kWh/(m3/rok) w zależności od stosunku sumy powierzchni przegród zewnętrznych budynku (oddzielających wnętrze domu od zimnego powietrza) do kubatury ogrzewanej powierzchni (A/V - współczynnika kształtu budynku). Zależność ta przedstawia się następująco:a) Eo = 29 kWh/(m3/rok) dla A/V < 0,20,b) Eo = 26,6 + 12A/V [kWh/(m3/rok)] dla 0,20 < A/V < 0,90,c) Eo = 37,4 kWh/(m3/rok) dla A/V > 0,90.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt