Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), wytyczne stosownego ministra do spraw zdrowia (stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie badań profilaktycznych pracowników) dotyczące procedur, zasad, zakresu i częstotliwości badań stosowanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Wytyczne te stanowią jedyną podstawę prawną dla służb medycyny pracy w stosownym zakresie. Dopuszcza się jednak poszerzanie zakresów badań określonych przez wytyczne. Takie jednak odstępstwa wymagają pisemnego uzasadnienia w dokumentacji medycznej pracownika.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Piotr Gotowicki

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY



Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt