Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

współczynnik ekspercki

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), współczynnik ekspercki jest to korekta wnioskowania wypracowanego w toku analiz statyki drzewa. Obliczone parametry wytrzymałościowe pnia lub konarów mogą być skorygowane w rozmiarze, który wskazuje ekspert. Wobec zmienności żywej materii drzewa i zróżnicowania czynników środowiskowych „czynnik ludzki” w opisywanej ocenie jest niezastąpiony. W obliczeniach statycznych drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych i budowli wartość współczynnika eksperckiego przyjmuje się z reguły na poziomie 20–50%.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Kolařik J., Wessolly L. 2001. SIA (Static Integrated Assessment). Přiručka uživatele. Schola Arboricultura S.R.O. Rosice, Czechy.
Szewczyk G. 2008. Ekspertyza dendrologiczna zadrzewienia w zakresie: oceny żywotności, oceny stanu zdrowotnego drzew, oceny możliwości wykonywania dalszej pielęgnacji wraz z podaniem szacunkowego zakresu cięć oraz sugerowanej częstotliwości. Maszynopis. KULiD UR, Kraków.
Szewczyk G. 2009. Ekspertyza dendrologiczna klonu jesionolistnego (Acer negundo L.) w zakresie: oceny żywotności, oceny stanu zdrowotnego, oceny możliwości wykonywania dalszej pielęgnacji wraz z podaniem szacunkowego zakresu cięć. Maszynopis. KULiD UR, Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt