Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

współczynnik filtracji (k)

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), jest miarą filtracji (wodoprzepuszczalności) gruntu zwany także stałą Darcy'ego. Współczynnik filtracji jest to prędkość przepływu wody przy spadku hydraulicznym równym jedności. Stała k  jest wielkością charakterystyczną dla danego gruntu i zależy od porowatości gruntu, jego uziarnienia i temperatury przepływającej wody, nie zależy natomiast od spadku hydraulicznego. k=k10 =kT/(0,7+0,03T) gdzie: k10 -współczynnik filtracji odpowiadający temperaturze wody równej 10°C, k - współczynnik filtracji otrzymany doświadczalnie przy danej temperaturze T, T - temperatura przepływającej wody °C.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
S. Pisarczyk. 2001. Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt