Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

współczynnik hydrotermiczny Sielaninowa

(ochrona przeciwpożarowa), jeden z elementów służących do określenia zagrożenia pożarowego nadleśnictwa (obszarów leśnych), wyliczany na podstawie wzoru: k=10P/t, gdzie k - współczynnik, P - suma średnich dobowych opadów atmosferycznych za analizowany okres (dane z własnej stacji meteorologicznej lub najbliższej systemu krajowego) (mm), t - suma średnich dobowych temperatur powietrza z uwzględnieniem tylko temperatury dodatniej w analizowanym okresie (dane z własnej najbliższej stacji meteorologicznej) (oC). Do obliczenia należy przyjąć wartość sum opadu i temperatury powietrza dla poszczególnych miesięcy (od kwietnia do października z okresu co najmniej 5 ostatnich lat).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
K.Wiler; Ochrona lasów przed pożarami; CILP; Warszawa 2007

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt