Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Wstrząsarka do sit

Urządzenie służące do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich, takich jak piaski kruszywa. Zestaw sit pozwala dokonywać analizy ziarnowej w stanie suchym lub z przemywaniem wodą. Na podstawie analizy ziarnowej określa się: średnią wielkość ziarna, frakcję główną i wskaźnik jednorodności. Ocena uziarnienia gruntów i kruszyw jest niezbędna do określenia wysadzinowości gruntów, projektowania składu mieszanki optymalnej, cementogruntów, betonów. Analiza uziarnienia umożliwia kontrolowanie zgodności ze specyfikacją kruszyw stosowanych przez wykonawcę. 

Publikacje powiązane tematycznie

Król K. (2018): Analiza granulometryczna – normy, zastosowanie, możliwości. Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie 2018 | Nr 2 | 88--91.
PN-EN 933-2 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych.
CEN ISO/TS 17892-4:2004 -Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego
PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewowa.

Autor: Andrzej Czerniak

Zdjęcia

Wstrząsarka do sit

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-04-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt