Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wydajności ekologiczne

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), to, jaka część produkcji może przechodzić do pierwszego poziomu konsumentów, a potem do kolejnych poziomów troficznych, zależy od wydajności jej przekazywania. Aby zrozumieć zasady przepływu energii przez ekosystem, wystarczy znać zaledwie trzy rodzaje wydajności ekologicznych. Są to: wydajność konsumpcji (CE - ang. consomption efficiency), wydajność asymilacji (AE - ang. assimilation efficiency) oraz wydajność produkcji (PE - ang. production efficiency). Wydajność konsumpcji jest to wskaźnik pokazujący, jaka część całkowitej produkcji dostępnej na danym poziomie troficznym (Pn-1) jest zjadana (konsumowana) na kolejnym, wyższym poziomie (In). Wydajność asymilacji pokazuje, jaka część konsumpcji nadanym poziomie troficznym (In) jest asymilowana (An) i może być użyta do budowania własnych tkanek lub zużywana na różne czynności życiowe. Wydajność produkcji jest określona przez udział energii asymilowanej (An) zużytkowanej na produkcję biomasy (Pn); pozostała ilość energii asymilowanej jest zużywana na koszty utrzymania się przy życiu i jako respiracja rozprasza się w postaci ciepła.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt