Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wydzielenie

(urządzanie lasu), grunt będący lasem lub gruntem potrzebnym do prowadzenia działalności leśnej, ustalony co do granic podczas urządzania lasu (uproszczonego urządzania lasu lub wyznaczania zadań w drodze określonych decyzji), lub w trakcie realizacji zadań w ramach działalności leśnej (gdy działalność ta powoduje potrzebę podziału wydzieleń), jednorodny pod względem biotopu leśnego i biocenozy leśnej, w planach urządzenia lasu stanowiący część oddziału leśnego.   Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany.     (urządzanie lasu), według SLMN: granice wydzieleń muszą zawierać się w granicach, właściwych dla ich lokalizacji, oddziałów. Tolerancja błędu położenia wierzchołków warstwy w stosunku do przebiegu granic oddziałów wynosi 2 cm; poligony wydzieleń muszą pokrywać poligony, właściwych dla ich lokalizacji, oddziałów; granica wydzielenia musi się zawierać w granicach użytku ewidencyjnego; wyjątek od tej reguły stanowią wydzielenia zlokalizowane na kilku działkach; obiekty w ramach warstwy nie mogą się nakładać i rozchodzić.   Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 152 ust. 2    
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany. Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 152 ust. 2

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt