Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wykaz drzewostanów (gatunek) uszkodzonych żerem (szkodnik)

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), inwentaryzację stopnia defoliacji koron drzew spowodowanej przez owady liściożerne przeprowadza nadleśnictwo z chwilą jej powstania (dla sosny, modrzewia i gatunków liściastych przy uszkodzeniach ponad 60%, dla jodły i świerka przy uszkodzeniach ponad 30%), a jej wyniki zamieszcza się w formularzu nr 12. Formularz ten nadleśnictwo przesyła do RDLP i ZOL. RDLP sporządza roczne zestawienie zbiorcze
powierzchni  drzewostanów  uszkodzonych  według  gatunków  drzew  i  wysyła je do ZOL i IBL w terminie do 30 listopada. Defoliację koron określa się według następującej skali:
a) 1 – żer słaby (defoliacja 11–30%),
b) 2 – żer średni (defoliacja 31–60%),
c) 3 – żer silny (defoliacja 61–90%),
d) 4 – żer bardzo silny (defoliacja powyżej 90%).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

IOL, CILP Warszawa, 2012

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt