Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wykaz szkód powodowanych przez ssaki

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), szacunkową ocenę rozmiaru szkód wyrządzanych przez ssaki wykonuje leśniczy raz w roku w okresie kwiecień – maj. Za szkody, które uwzględnia się w szacunkowej ocenie, uznaje się:
  a) zgryzanie, ogryzanie lub złamanie pędu głównego,
  b)  spałowanie (ponad 1/3 obwodu dla świerka i jodły oraz 1/2 obwodu dla sosny),
  c) czemchanie strzały,
  d) wyrwanie bądź wykopanie drzewek,
  e) wydeptywanie sadzonek,
  f)  podtopienia drzewostanów w wyniku bytowania bobrów.
Ocena rozmiaru szkód wyrządzanych przez ssaki polega na określeniu:
  a)  powierzchni w przedziałach 21–40% i powyżej 40% uszkodzonych drzew (w jednym wydzieleniu mogą wystąpić szkody w dwóch przedziałach),
  b) głównego sprawcy szkód, 
  c) stadium rozwojowego drzewostanu (uprawa, młodnik, drzewostan starszy),
  d) dominującego rodzaju szkód.
Poziom szkód w całym wydzieleniu lub jego części wynoszący do 20% włącznie nie podlega rejestracji.
5. Ocenie  szkód  podlegają  łącznie  szkody  bieżące  oraz  z  lat  poprzednich  (po uwzględnieniu regeneracji).

Wyniki oceny rozmiaru szkód wpisywane są do formularza nr 18 i składane w nadleśnictwie.  Wykaz  zbiorczy  (formularz  nr  19)  z  nadleśnictwa  przekazywany  jest  do RDLP w terminie do 30 czerwca. RDLP zestawia dane z nadleśnictw (formularz nr 19) i przesyła do DGLP, ZOL i IBL w terminie do 31 lipca.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

IOL, CILP Warszawa, 2012

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt