Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wyłączenie gruntów z produkcji

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), zaniechanie rolniczego lub leśnego użytkowania gruntów przez właściciela albo osobę nabywającą te grunty na cele nierolnicze lub nieleśne.Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, art. 4 ust. 5
(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, art. 4 ust. 11

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt