Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wylesianie, deforestacja

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), wycięcie drzew na dużym terenie, uprzednio pokrytym lasem. Prowadzi do obniżenia żyzności gleb, nasilenia procesów jej erozji, zmiany stosunków wodnych, stepowienia i pustynnienia terenu, regionalnych i globalnych zmian klimatu. Pociąga za sobą wymieranie wielu gatunków roślin i zwierząt (zwłaszcza o niskiej tolerancji ekologicznej, związanych z niewielkim terenem), a także przyczynia się do nasilenia się efektu cieplarnianego.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt