Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wymagana dokumentacja powypadkowa

(ergonomia w leśnictwie), jeżeli nastapi wypadek przy pracy należy sporządzić następujące dokumenty: 1. protokół powypadkowy; 2.rejestr wypadków  (art. 234 § 3 k.p.; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy, Dz. U. nr 115, poz. 744 ze zm. (Dz. U. z 2004 r. nr 14, poz. 117)) .  3. statystyczną kartę wypadku (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, (Dz. U. nr 269, poz. 2672).  4. kartę wypadku przy pracy dla pracowników nie etatowych, zatrudnionych na umowę-zlecenie       (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Dz. U. Nr 236, poz. 1992). 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia poszkodowanego - druk N9.  6. Wniosek do ZUS o odszkodowanie.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
CIOP Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt