Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

(Ochrona przyrody), według artykułu 52a, ust. 1, ustawy o ochronie przyrody: „Gospodarka leśna nie narusza zakazów, o których mowa w art. 52 (zakazy odnośnie ochrony gatunkowej zwierząt) jeżeli jest prowadzona (…) na podstawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, których ustalenia zapewniają, że czynności wykonywane zgodnie z nimi nie są szkodliwe dla zachowania gatunku we właściwym stanie ochrony”. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Wymagania dobrej praktyki przed zmianą ustawy o ochronie przyrody nosiły nazwę kodeksu dobrych praktyk w leśnictwie. Projekt kodeksu został przygotowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa, jednak nie został zatwierdzony w formie stosownego rozporządzenia.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa o ochronie przyrody Art. 52a

Powiązane hasła

derogacja

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt